Hoppa till innehåll

Böndernas land

Under medeltiden var det bönderna som försörjde landet.


I början av 1000-talet var all den bördiga jorden i Syd- och Mellansveriges slättbygder redan uppodlad och det var trångt mellan gårdarna. Men mer effektivt odlande och nya redskap gjorde att befolkningen fortsatte att växa kraftigt och att bebyggelsen spreds till nya områden. Redan före år 1100 fanns bofasta bönder så långt norrut som Tornedalen. Regler för nyodlingar finns med i landskapslagarna – man fick inte göra anspråk på mark som någon annan redan brukade.

Råshult, Stenbrohult socken i Småland. Ett gammalt kulturlandskap. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ