Hoppa till innehåll

Vem ägde kronfodralet?

1973 införlivades i Historiska museets samlingar ett medeltida fodral till en svensk kungakrona. Det är tillverkat under 1300-talets första hälft, förmodligen i Tyskland, även om vissa forskare hävdar att det kan vara tillverkat i Sverige. Att attribuera, det vill säga tillskriva, fodralet till en kung eller drottning borde inte vara så svårt med tanke på att det är ett så pass unikt föremål – eller?


Fodralet återfanns i Nordtyskland, utanför Harz, i mitten av 1800-talet. En kringvandrande gesäll blev inbjuden på kaffe i en bondgård och när bondmoran tog fram den illa medfarna kaffeburken av svartnat läder var det något som fångade hans intresse. Läderburken var rikt ornerad och det gesällen såg var inte ett bruksföremål, vilket som helst, utan ett konstverk som visade sig vara ett kronfodral. En konstsamlare införlivade fodralet i sin konstsamling som år 1887 deponerades på Kestner-Museum i Hannover.

Kronfodral från 1300-talet.

Vad säger ornamentiken och sigillen?

Vad var det för ornamentik som gesällen såg på kaffeburken? Det visade sig vara stiliserad växtornamentik, figurativa framställningar samt ett så kallat lyckohjul. Dessutom fanns bildframställningar av en symbolisk kungagestalt, den välsignande Kristus samt Madonnan och barnet. Utöver detta fanns Birger Jarls (cirka 1210–1266) sigill inte mindre än tre gånger med omskriften ”Sigillum Birgeri secundi dei gracia ducis sweorum”. Det betyder ungefär ”Sigill Birger den andre smord ledare (för) Sverige”. Eftersom Birger Jarls sigill finns på kronfodralet måste det vara hans krona som legat i det, eller hur? Problemet är bara det att han aldrig har varit kung. Kronor började under medeltid användas som ett uttryck för kunglig status. Betyder det att även personer i högt uppsatta positioner kunde bära krona?

Birger Jarls sigill på kronfodral.

Vad säger kronfodralets datering?

Fodralets datering går inte att fastställa närmare än till 1300-talets första hälft. Dateringen är gjord utifrån ornamentiken på fodralet och inte Birger Jarls sigill. De motiv som förekommer blev moderna under första hälften av 1300-talet, framförallt i Nordtyskland, vilket gjort att Lübeck pekats ut som tillverkningsort. Om man utgår från att dateringen är riktig och att det rör sig om ett fodral till en kungakrona borde ägaren ha varit Birger Magnusson (1280–1321) eller Magnus Eriksson (1316–1374). Det har aldrig diskuterats huruvida kronan som legat i fodralet har tillhört någon av deras gemåler, det är bara kungarna som utpekats som möjliga ägare till fodralet.

Vad säger storleken på fodralet?

Skulle man utifrån kronfodralets omkrets kunna avgöra om kronan burits av en man eller en kvinna? Omkretsen på fodralet begränsar kronans omkrets och skulle därmed kunna säga något om ägaren. Fodralets inre omkrets är 59 cm. Måttet har fått vissa forskare att mena att det rör sig om en krona till ett kvinnohuvud. Man har menat att kronan i så fall skulle tillhöra drottning Mechtild (1220-talet–1288). Hon var gift första gången med kung Abel av Danmark och andra gången med Birger Jarl. Som drottning hade hon dessutom rätt att bära krona. Att använda huvudomfånget som en indikator på kön känns både vanskligt och omodernt, det är individuellt betingat snarare än kopplat till kön.

Vad är sannolikt?

Möjliga ägare till kronfodralet är alltså Birger Jarl, Birger Magnusson, Magnus Eriksson och Drottning Mechtild. Om vi utgår från att dateringen är riktig kan varken Birger Jarl eller Drottning Mechtild ha ägt fodralet. De var båda döda vid tiden för tillkomsten av fodralet. Att forskare tillskrivit Birger Jarl fodralet hänger samman med förekomsten av hans sigill. Att det tillskrivits Drottning Mechtild beror på att hon var krönt drottning i sitt första gifte och att hon andra gången var gift med Birger Jarl. Det skulle kunna förklara förekomsten av Birger Jarls sigill. Det finns forskare som menar att den symboliska kungen skulle föreställa hennes första make, kung Abel av Danmark. Resonemanget är bra men tyvärr verkar inte dateringen stämma.

Varför finns då Birger Jarls sigill på fodralet om han inte själv ägt det? En annan förklaring är att det rör sig om Birger Magnussons eller Magnus Erikssons fodral, de ingår båda i Birger Jarls släktled. Sigillen skulle visa på en kontinuitet av rättmätig makt bakåt i tiden ända till Birger Jarls tid. Den symboliska kungagestalten skulle då ingå i samma maktmönster. Magnus Eriksson pantsatte dessutom sina kronor i Lübeck men återköpte dem år 1352, möjligen har kronfodralet då blivit kvar i Nordtyskland, vilket kan förklara varför det hittades där. Om Birger Magnusson eller Magnus Eriksson låtit tillverka kronfodralet varför satte de inte sitt eget sigill på det? Eller är det kanske det som Birger Magnusson faktiskt gjorde?

Vad tror du själv?

Som redan framgår av texten vet inte jag heller vem som beställde och ägde kronfodralet. Det finns givetvis massor med frågor och problem som inte redovisas här. Stämmer dateringen? Ville någon av de bägge kungarna låtsas som om fodralet var äldre än vad det var för att hävda sin rätt till kungakronan? Bars kronan i själva verket av en kvinna? Nu är det upp till dig att själv fundera över vad du tror.

Månadens föremål, november 2006
Av  Annica Ramström