Hoppa till innehåll

Vardagsliv

För att få reda på något om vardagslivet för barn och vuxna på bronsåldern kan man söka på boplatserna.


 

Två små lerdjur, en liten gris och en bock kommer från boplatsen Apalle i Uppland. De är tillverkade av en person med små fingrar. Det ser man på avtrycken i leran. De små djuren låg utanför ett av husen på boplatsen. Andra föremål för barn finns från Fleringe på Gotland. En liten ofärdig benflöjt, en sten att mala säd med och en yxa kommer från barngravar. Alla är miniatyrer av föremål som fanns i de vuxnas värld. Små lerkoppar är hittade på en boplats i Hallunda utanför Stockholm. De kan också ha tillhört barn men fler tolkningar finns. En är att de har varit sminkkoppar för invånarna på boplatsen.

Minitayrgrisen av lera från Uppland kan du se på Historiska museet.

Minitayrgrisen av lera från Uppland kan du se på Historiska museet.

 

Odling och boskapsskötsel

Försörjningen var centrerad runt åkerbruket och boskapsskötseln i södra delarna av nuvarande Sverige medan boskapsskötsel, jakt och fiske dominerade i norr. Skäror i sten och ibland av den dyrbara metallen brons användes för att skära säd och olika sorters gräs med. En sådan skära av brons är hittad i Simunde på Gotland. Får, getter och nötboskap var de vanligaste husdjuren, men också grisar, hästar och hund fanns.

På boplatserna finns sönderslagna lerkrukor, benrester och trasiga småsaker i och utanför de hus som en gång stod där. Nu finns bara mörka fläckar kvar i jorden. Bland de kvarlämnade föremålen kan man kanske hitta en trasig pincett för att plocka bort hår med, en gammal rakkniv, en halv yxa eller en trubbig syl, kanske en gång använd som en tatueringsnål eller för att sticka hål i skinn med.