Hoppa till innehåll

Vallerstad: kedjor

Vallerstad kedjor, Ög

De 21 länkade spiraltenarna påträffades 1882 vid plöjning strax intill en å av J. A. Jakobsson och A. Carlsson. Fyndet förmedlades av veterinären och samlaren V. F. Nordeman som året innan fått kännedom om att fler ringar större än dessa hade hittats och sedan förstörts. De sex andra spiraltenarna fann J.A. Jakobsson tidigare i samma åker. Sammanlagt vägde de 2,3 hg och ersättningen blev 560 kronor. I närheten av Hassla ligger gravfältet Lunds backe på en åsrygg. Det har 175 stensättningar av olika former. Ett 70-tal har resta stenar varav 25 står i tre täta rader. Vid restaurering av en rest sten hittade man 1931 en ornerad kam från 400 och 500-talet e.Kr.

Vallerstad socken, Narveryd
Monter 9