Hoppa till innehåll

Vadstena

År 1775 insänder komministern i Vadstena, magister Pehr Kylander två C-brakteater, den ena försedd med runor. Han meddelade att han räddat dem från att smältas ned. Men den berömda runbrakteaten gick ändå förlorad genom en stöld från museet 1938. Runinskriften består av den äldre runradens 24 tecken, den så kallade futharken.

Från Lerbäck i Närke kommer en brakteat som präglats med samma stamp. Den storman som lät tillverka den gyllene amuletten kan antas vara en runkunnig härförare med inte bara politisk utan även religiös makt. Han har kanske belönat en närking med detta värdighetstecken efter ett lyckosamt krigståg.

Vadstenatrakten
Kopia