Hoppa till innehåll

Tomas Becket

Tomas föddes i London, omkring år 1118, studerade vid universiteten i såväl Oxford som Paris och Bologna.


Den engelske kungen Henrik II utnämnde honom till kansler 1155, och karriären gick vidare med att han blev ärkebiskop av Canterbury 1162. Men han kom snart i konflikt med kungen, och var tvungen att gå i landsflykt redan 1164. De försonades dock så småningom, och ärkebiskopen återvände till England 1170. Men konflikten var inte löst och fyra engelska riddare tolkade några ord från kungen som en uppmaning att röja ärkebiskopen ur vägen. De begav sig till Canterbury, där de mördade honom i ett sidokapell i katedralen. Thomas var alltså en samtida martyr, och han blev snabbt vördad som helgon i hela Europa, kanoniserad redan 1173.

Mordet på Tomas Becket avbildad på en dopfunt från Lyngsjö i Skåne. Foto: Lennart Karlsson.

Mordet fångat på bild

Den äldsta bildframställningen utanför England återfinns på dopfunten i Lyngsjö i Skåne från början av 1200-talet, huggen av stenmästaren Tove. När man där skildrar mordet på Thomas Becket är det alltså rykande aktuellt.

Man ser kung Henrik (det framgår av språkbandets text HENRICUS REX) sittande på sin tron. Han pekar med hela handen, och en riddare i rustning och med svärd och sköld lyssnar uppmärksamt när han säger: ”Kan ingen befria mig från denne uppstudsige klerk?”

Till höger är tre riddare med dragna svärd redan inne i katedralen, ärkebiskopen faller, och bakom honom, närmast altaret med kalk, patén och den helige andes duva, håller en präst hans primatkors.

En helt annan bild av helgonet får vi i den senmedeltida skulpturen från Skepptuna kyrka i Uppland. Han sitter som en mäktig prelat. Kanske är det rentav ett porträtt av inflytelserike ärkebiskopen Jakob Ulvsson.

Tomas har namnsdag 21 december.

Skulpturen från Skepptuna kyrka i Uppland. Foto: SHM