Hoppa till innehåll

Tingstad: spirallagd fingerring

Gullborg, en av Vikbolandets 30 fornborgar provundersöktes 1919. Man fann då statusföremål som normalt inte påträffas bland de få och enkla fynden i fornborgar.

Den spirallagda guldfingerringen måste ha tillhört en storman med en en hög militär grad, då dessa fingerringar förekommer i danska och norska gravar utrustade med vapen. Det enda vapen man påträffade här var en pik till en sköldbuckla. Ett fragment till en slipad glasbägare från sydöstra Europa och en hals till en ovanlig romersk flaska vittnar även om en högreståndsmiljö.

Tingstad socken, Lilla Gullborg