Hoppa till innehåll

Timboholm: timboholmsskatten

Timboholm Timboholmskatten, Vg_

Under grävning i en odlad grusbacke påträffades 1905 en råvarudepå av guld med en vikt av 7,4 kg. De fyra upphittarna som önskade vara okända fick 20 000 kronor i ersättning för fyndet.

Till de två tackorna och de sammanlänkade 26 ringarna och spiralringarna kan smeden ha använt 1 574 senromerska guldmynt – solidi. Man kan undra om skatten varit en familjs förmögenhet eller ägts av ett större kollektiv. En uppgift från de skrivna källorna talar om att man i hedniska helgedomar förvarat samhällets eller stammens gemensamma skatt. Kanske den förvaltades av kungen eller hövdingen som tillsammans med gudomen kunde skydda den.

Timboholm, Skövde
Monter 10