Hoppa till innehåll

Slöinge: guldgubbe

Vintern 1991 hittade amatörarkeologen Dennis Likus Hallands första tre guldgubbar. En arkeologisk undersökning på platsen visade att här hade ett regionalt centrum av politisk, ekonomisk och religiös betydelse etablerats redan under 500-talet e.Kr.


Bebyggelsen har hittills visat sig omfatta ett par gårdar, där man specialiserat sig på metallhantverk och pärltillverkning. Under september 1994 framkom så ytterligare ett sextiotal guldgubbar invid stolparna till en hallbyggnad. Ett hundratal av dessa små guldblecksfigurer är nu kända från Sverige. På Bornholm har man på platsen Sorte muld (Svarta jorden) funnit 2 300 figurer, även djur.