Hoppa till innehåll

Romare och runor

Mannen från Öremölla begravdes i en stor bronskittel. Tillsammans med hans brända ben lades bland annat en komplett romersk dryckesservis ner.


En kvinna från Gårdlösa som begravdes med ett smycke som har en svårtolkad runinskription. Två välbärgade människor från en tid av influenser från romarriket.

 

Dryckesservis hittad i en grav i Öremölla. Denna typ av servis var en statussymbol i Skandinavien. Öremölla, Skivarp
socken i Skåne, Inventarienr: 4792

I Skandinavien har en del fynd gjorts som berättar historien om hur bruksföremål i romarriket på vägen hit upp till norr har förvandlats till statusföremål. Kunskaper om hur man tillverkar glas, välkänd på den europeiska kontinenten, fanns inte i samma utsträckning i Skandinavien. Därför omvärderades servisens värde och prestige.

Allianser gav makt

Till en början var utbytet kulturellt och socialt. Man bytte gåvor för att knyta och stärka vänskapsband och allianser. De rika här i norr antog också en del av det romerska folkets vanor, bland annat det som rör drickandet. Därför kan vi anta att mannen i graven i Öremölla var rik och hade hög social rang.

Soldatliv gav status

Men det gick också att förändra sin sociala situation. Många unga män tog tjänst som soldater i den romerska armén och kunde sedan komma hem med föremål och pengar som gav dem en skjuts uppåt i den sociala hierarkin.

ek unwodr

Kvinnan från Gårdlösa var också av hög börd. Det syns på hennes praktfulla smycken. Hennes tänder var oförstörda och skelettet i gott skick. Antagligen levde hon ett gott liv utan kroppsarbete. Men det som är speciellt med denna unga kvinnas gravföremål är den fibula (dräktnål) hon bar med dess inskription av runor. Där stod: ek unwodr, (jag Unwodr). Är det kvinnans namn?

Fibula med inskriptionen ek unwodr. Smedstorp socken, Skåne, inventarienr: 25302

De första runorna

Runorna på fibulan är de tidigaste nordiska runorna och tillhör den 24-radiga Futharken (runalfabet). Runor uppstod under det första århundradet av vår tideräkning och något av medelhavsländernas alfabet har stått som modell. Man kan tänka sig att runor uppstått ur ett behov av ett eget skriftspråk. Att ha ett skriftspråk är att kunna berätta sin historia.