Hoppa till innehåll

Paul

Paul var till en början stark motståndare till kristendomen. Men på väg till Damaskus en dag hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom. Och han föll ned till jorden och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”


Paul var född vid början av vår tideräkning i Tarsos i Cilicien i en judisk familj, men han var uppvuxen i grekisk miljö. Han utbildades i Jerusalem till sträng farisé. I Apostlagärningarna i bibeln står att han ”andades hot och mordlust”. Det vill säga fram till den där dagen på vägen till Damaskus. Vi känner honom även under namnet Paulus. Som omvänd drev han en vidsträckt missionsverksamhet i det östra Medelhavsområdet, med Efesos och Korint som centralpunkter. Han kallade sig själv en hedningarnas apostel. Hans mission sågs mycket illa av judarna, och det uppstod sådana oroligheter att romarna fängslade honom.

Han kom till Rom, för att förhöras och dömas av kejsaren. Man vet inte med säkerhet när och hur han dog, men enligt legenden ska det ha skett i Rom år 67, under Neros regering. Han ska ha blivit avrättad – med svärd, eftersom han var romersk medborgare. Han sägs vara begravd vid vägen till Ostia.

Aposteln Paulus halshuggs. Altarskåp från Bälinge kyrka i Uppland slutet av 1400-talet. Foto: Lennart Karlsson/SHM

Flitig brevskrivare

Det är få gestalter i bibeln som framträder så tydligt som människa som Paulus. Man kan läsa om honom i Apostlagärningarna och i de texter som kallas Paulus brev, som är brev till de kristna församlingarna i de områden där han missionerade.

Av de 13 brev som finns, anses sju vara skrivna av Paulus, medan de andra ska vara skrivna av hans lärjungar och medarbetare. Även om till exempel breven till Timoteus, som han kallar sin älskade son, hör till de texter som inte anses var skrivna av Paulus själv, förmedlar de en stark närvarokänsla. Här står bland annat: ”När du kommer, så hav med dig den mantel som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, så och böckerna, först och främst pergamentskrifterna.”

Tre högtidsdagar

Under medeltiden firade man aposteln Paulus tre gånger om året , bland annat Conversio Pauli som är Pauli omvändelse.

Igenkänningstecken

Paul brukar framställas som en äldre man, kraftfull, skallig, med hög panna och långt skägg. Han håller ett svärd, martyrredskapet, och ibland också en bok. Paulus avbildas ofta i medeltidens konst, och senare också.

Italienaren Caravaggio har målat en mycket dramatisk framställning av Pauli omvändelse. Här ser vi Petrus, till vänster, och Paulus, till höger med svärd och bok, på ena flygeln till altarskåpet från Järstads kyrka i Östergötland, från 1400-talets början. Skåpet har säkert tillkommit i en verkstad i Lübeck.

Paul har namnsdag 25 januari.