Hoppa till innehåll

Östra Hoby: halsring

En inventerare från Riksantikvarieämbetet hade 1987 antecknat nya fornlämningar i trakten och besökte därmed Kyhlsgården för att fråga efter tillvaratagna yxor från stenåldern. När han skulle gå erindrar sig jordbrukaren att han 20 år tidigare rensat bort ett föremål från harven. Det var en 779,5 gram tung halsring som under 500-talet e.Kr., hade blivit nedlagd i jorden, kanske vid en numera utdikad ågång.

Halsringen innehöll 75% guld och hade legerats med 21% silver. Ändarna hade dekorerats runt om så att partier med låga vulster, pärlad- och slät tråd. På baksidan har dekoren slitspår efter användning. Från en grav i Norge kommer en likartad spirallagd armring.

Östra Hoby socken, Kyhlsgården
Monter 17