Hoppa till innehåll

Ödeshög: guldfynd

Intill en bergknalle belägen i en odlad mosse hittades 1875 armringarna och ett ornerat bleck med en vikt av cirka 780 gram. I skatten ingår också silverföremål: två spännen, kedjefragment, en torshammare och 330 arabiska mynt från 900-talets första del. Den filigranornerade skivan var från början avsedd att bli ett dräktspänne. Som armringarna kan den ha tillverkats i Hedeby, en av de äldsta vikingastäderna med specialiserade hantverk, vid sydvästra östersjökusten. Man har där funnit 42 stampar, av vilka en har samma mönster som skivan. Smeden kunde också arbeta hos lokala hövdingar, vilka försåg honom med guld till sina statussmycken. Han kunde ha ett högt anseende men samtidigt vara ofri. Ödeshög socken, Erikstorp Monter 24