Hoppa till innehåll

Njurunda: fingerring

Medelpard, njurunda, Fingerring med fågelhuvuden, id 13476En fingerring med rovfågelhuvuden påträffades vid plöjning 1786. Då ringar av denna typ finns i rika skelettgravar med romerska dryckesserviser och vapenuppsättningar i Norge och Danmark antar man att de burits av krigare i social rang under samhällets ledning – kungen eller hövdingen.

Lösfynd av dessa ringar har också gjorts i Götalandskapen. De har kanske varit en offergåva till döds- och krigsguden Oden för att bli väl mottagen i det andra livet. Endast de skandinaviska germanerna har burit dessa statussymboler. Liksom den romerske kejsaren kanske de gav ringsmycken av guld till sina närmaste män.

Njurunda socken, Häljom
Monter 13