Hoppa till innehåll

Kettil Karlssons mitra

Mitra kallas den huvudbonad en biskop bär i sitt yrke. På Historiska museet finns en mitra som tillhört Kettil Karlsson. Biskop Kettil Karlsson var en energisk man som startade krig och störtade kungar, samtidigt som han utövade sitt religiösa arbete. Att vara biskop på 1400-talet innebar andra arbetsuppgifter än idag.


Kettil Karlsson Vasa föddes omkring 1433, ingen vet säkert. Som medlem i en rik och mäktig släkt var det för honom självklart att sträva uppåt mot den yttersta makten. Efter studieåren blev han kanik (medlem av katolskt domkapitel) i Uppsala domkyrka. År 1458 utsågs Kettil Karlsson till koadjutor (medhjälpare) hos den åldrige biskopen i Linköping. Ett år senare, 1459, efterträdde han biskopen. Kettil Karlsson var nu, omkring 26 år gammal, biskop i Linköping.

Praktfull symbol för makt

Antingen lät han tillverka mitran så fort han tillträtt biskopstjänsten, eller också fick han den som gåva av systrarna i Vadstena kloster. Hur det än var, blev slutresultatet en praktfull pjäs som utstrålade makt, lyx och ärelystnad. Plaketterna är av förgyllt silver med inläggningar av cloisonnèemalj. Dessa har tidigare suttit på en annan mitra. Systrarna i Vadstena broderade med guld, silke och pärlor motiv med bebådelsen dvs. ängeln Gabriel och Maria samt Petrus och Paulus, domkyrkans skyddshelgon.

Mössbyte

Trots mitrans praktfulla utstrålning tog Kettil Karlsson två gånger av sig denna för att ikläda sig krigarhjälm.

kettil_karlssons_mitra_2_ar

Detalj av Kettil Karlssons mitra. Plaketterna har tidigare suttit på en annan mitra. Inventarienr: 3920.

Första gången var 1464 när hans kusin Jöns Bengtsson (Oxenstierna) fängslades av Kristian I. Efter långa strider lyckades han, tillsammans med sin här av bönder, dalkarlar och frälseryttare, triumfera över den kungliga styrkan i Hälleskogen norr om Harakers kyrka. Biskopen var nu Sveriges mäktigaste man.

Nya strider, mer makt

Krigarskruden skulle användas ännu en gång. Biskopen gjorde uppror mot den nygamle kungen Karl Knutsson (Bonde), som på Kettil Karlssons eget förslag återvänt från sin exil i Danzig. Under vintern 1464–65 vann biskopen även detta slag.

Den oövervinnerlige faller

Biskop Kettil Karlsson blev riksföreståndare och står därför med i den svenska regentlängden. Hans energi och maktlystnad hade till sist fört honom till den yttersta makten. Biskopen med den praktfulla mitran verkade oövervinnerlig. Men under våren 1465 drabbades Sverige av böldpest och den 11 augusti samma år föll Kettil Karlsson offer för epidemin på Stockholms slott. Han begravdes i Linköping, blott 32 år gammal.

kettil_karlssons_mitra_1_ar