Hoppa till innehåll

Kasper, Melker och Baltsar

Kaspar, Melchior och Balthasar är de namn som tillhör dem vi idag känner bättre som ”de tre vise männen”. På latin kallas deras dag epiphania domini, ”uppenbarelsen av Herren”, det vill säga den dag då Jesu födelse blev känd i världen.


Med tiden hade man spunnit vidare på den mycket kortfattade skildringen i Matteusevangeliet där det står så här: När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem och sade: ”Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning.” Kung Herodes lät de vise männen fara för att söka efter Jesus:

…och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att den kom över det ställe där barnet var. Där stannade den. Och när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo de ned och gåvo det sin hyllning; och de togo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra.

kasper_melker_baltasar_2_ar

Kungarna vandra med sina gåvor. Altare från 1100-talets slut. Broddetorp i Västergötland. inventarie nr: SHM 4674

Kungar, vise män eller magiker

Hos oss brukar de kallas ”vise män”, men på till exempel engelska och franska använder man ett ord, ”mager” som för tankarna till trollkarlar. Från och med 800-talet kom de också att kallas kungar – heliga tre konungar – och man såg dem som representanter för människans tre åldrar, ungdom, mandom och ålderdom, och som representanter för olika delar av världen, som vi kan se av bilden från altarskåpet från Österåker.

Åtråvärda reliker

De tre vise männens reliker – i det här fallet deras kroppar –- kom att hamna i Konstantinopel. Därifrån fördes de till Milano, varifrån de 1164 rövades av kejsar Fredrik Barbarossa. Samma år fördes benen till Köln, där man från 1181 till omkring 1220 gjorde ett praktfullt relikskrin – sannolikt medeltidens största –, med figurer i drivet och förgyllt silver, med emaljplattor, filigran och infattade stenar. Det kan ännu beundras i domkyrkan i Köln.

Namnen skyddar resande

De heliga tre konungarna var populära helgon. Genom relikerna blev Köln en viktig vallfartsort, särskilt för härskare. Valdemar Atterdag och Kristian I är nordiska regenter som varit där. Heliga tre konungar betraktades som beskyddare särskilt av resenärer och pilgrimer. Redan namnen, Kaspar, Melchior och Balthasar, skrivna på föremål som ringar och dryckeskärl, gav skydd. Den fantasieggande berättelsen med sina associationer till den exotiska Orienten har gjort att historien fortfarande fängslar, och vi finner dem sedan århundraden i varje julkrubba.

kasper_melker_baltasar_1_ar

Konungarna följer Betlehems stjärna. Dopfunt från omkring 1200 e Kr från Tingstad i Östergötland. inventarie nr. SHM 7983

Astrologerna och Betlehems stjärna

Fanns det en Betlehems stjärna? Det finns olika teorier om den. En är att det var en komet, en annan att det var en supernova, en exploderande stjärna. En tredje att det var planeterna Jupiter och Venus som vid aktuella tidpunkten (somrarna år 3 och 2 före Kristi födelse, som nu anses som trolig verklig tidpunkt för födelsen) vid flera tillfällen stod så nära varandra att de upplevdes som enda starkt lysande himlakropp; detsamma gällde Jupiter och stjärnan Regulus. Det ligger nära till hands att de vise männen, som kanske ska uppfattas som astrologer, har tolkat detta som betydelsefulla tecken i skyn.

Första födelsedagsgåvan?

Inventarie nr: SHM 3753På en av flyglarna till det stora altarskåpet från senmedeltiden som stått i Storkyrkan i Stockholm ser vi slutligen konungarna bära fram sin gåvor till Jesusbarnet. Den gamle kung som ödmjukt knäböjer inför Jesusbarnet, har tagit av sig kronan, medan barnet nyfiket plockar i skrinet med gyllene föremål. Altarskåpet, som tillverkades i Lübeck, invigdes 1468. På 1600-talet flyttades det till Österåkers kyrka norr om Stockholm, och därifrån har det kommit till Historiska museet

Guld, rökelse och myrra

Det var dyrbara gåvor de förde med sig till det nyfödda barnet. Guld vet alla vad det är. Rökelse utgörs av hartser, som luktar gott när det de brinner, och är någonting som förekommer i många religioner. Myrra, slutligen, var en sorts medicin som ansågs hjälpa mot det mesta. I Svensk uppslagsbok (tryckt 1951) beskrivs myrra som stelnade sekretet från en art av små träd, som växer i södra Arabien och i Östafrika. Myrran blir små oregelbundna rödaktiga klumpar, bestående av harts, gummi och flyktig olja. ”M. användes sedan gammalt som stärkande medel tills. med järn i piller” skriver uppslagsboken.

Kaspar, Melchior och Balthasar har namnsdag 6 januari.