Hoppa till innehåll

Järnskog: germanska medaljer

På samma plats där man 1858 påträffat ett förgyllt dräktspänne av silver hittades 1860 och 1864 de två hängsmyckena under plöjning av sonen till bonden Nils Olsson.

Kejsarbilden från de romerska mynten omvandlas till ett märkligt ryttarmotiv, vilket tolkats som krigs- och dödsguden Oden, den högste av alla gudar. Samtidigt kan man ha avsett att
avbilda den världslige härskaren, stormannen, gudens ställföreträdare på jorden.

Järnskog socken, Järnskogsboda