Hoppa till innehåll

Handel eller invandring

Någon gång omkring 4300 f Kr bosatte sig en grupp människor i Lillberget, Överkalix, Norrbotten. Under cirka 700 år bodde människor på boplatsen vid Lillberget. De jagade säl och bäver. De bodde i hus cirka 6 x 13 m stora. När någon dog strödde de rödockra på kroppen och begravde den i en grav mycket nära husen.


Den stora krukan som är månadens föremål är av lera. Det är en typ som aldrig tidigare hittats i Sverige. Liknande lerkärl är bland annat kända från Finland, norra Norge och Ryssland. Krukan är rikt dekorerad. Krukmakaren har tagit en kam och en pinne och tryckt in dem i den våta leran för att göra konstfärdiga mönster av gropar och kamstämplar i horisontella bårder. Keramiken kallas kamkeramik.Hur har krukan hamnat i Lillberget? Tillhörde den några invandrare från dagens Finland, norra Norge eller Ryssland? Eller har invånarna i Lillberget skaffat sig krukan genom att handla direkt eller indirekt med folk i dessa områden?

 

Lerkärl från Lillberget

Handel med främmande trakter

Kvinnorna, männen och barnen som bodde i Lillberget vid den här tiden skilde sig från sina närmaste grannar inte bara genom de främmande krukorna. De begravde sina döda på ett annat sätt; de tillverkade annorlunda redskap av främmande flinta; de hade smycken av bärnsten. De kanske hade lyckats smälta koppar. Det kanske skulle kunna tala för att de var invandrare.

Å andra sidan finns det även likheter mellan folket i Lillberget och grannarna. Till exempel tillverkade båda grupper redskap av kvarts, skiffer och lokala bergarter. De bodde i snarlika hus. Det kanske skulle kunna tala för att invånarna i Lillberget skaffade sig varor från främmande trakter genom handel.

Du kan se krukan i Historiska museets stenåldersutställning tillsammans med andra föremål som hittades vid utgrävningen av boplatsen vid Lillberget. Föremålen har inventarienr: 33659, 33660 och 33661.

Månadens föremål, februari 2002
Av  Jackie Taffinder