Hoppa till innehåll

Hällstad: halsring

En hoprullad halsring med en vikt av 153,10 gram hittades 1885 av A. Andersson när han plöjde i en potatisåker. Halsringen med sina massiva förtjockade ändar har kopierats efter de så kallade kolvarmringarna som har hittats på ett sextiotal platser i Norden och på kontinenten. Där har de främst påträffats i rika furstegravar. I Norge och på Öland har också två halsringar med förtjockade ändar blivit funna.

I Skandinavien kan också halsringar med päronformat lås och vanliga ormhuvudringar ha varit ett likartat tecken på hög ställning.

Hällstad socken, Väby