Hoppa till innehåll

Ge av sina rikedomar

Bronsålderns samhälle var hierarkiskt där mäktiga människor kan ha visat sin status genom att offra en del av sin rikedom till gudarna.

Guldskålarna från södra Sverige hittar du i Historiska museets guldrum. De två guldskålarna är av papperstunn kvalitet, uthamrade ur en guldplåt. Så sköra att de inte går att dricka ur eller använda till andra praktiska saker. Den ena är hittad i Halland, den andra i Blekinge. De var nedsatta i jorden på speciella platser nära havet. Det måste ha inneburit en hög status att äga sådana skålar. Och troligen var det ännu högre status att ge dem till gudarna under ceremoniella former på en helig plats.

Dyrbara gåvor

Bronsåldern var de stora gåvornas tid. Knappt någon gång under förhistorien har man lagt ned så många dyrbarheter i jorden som då. Vi hittar dem i sanka mossar eller sjöar, vid källvatten eller på kullar, platser som troligen var heliga. Det var gåvor till gudomligheter eller högre makter. Smycken och vapen sänktes ned under vattenytan och försvann ur människornas ägo. Men den som offrade eller gav bort fick säkert istället stor prestige i samhället.

En rik överklass

Bronsålderns samhälle var hierarkiskt med ett ledarskikt som hade kontroll över metallerna brons och guld. Det var de som hade möjligheter att ge gåvor, både till varandra och till de högre makterna. Det var också de som begravdes med dyrbara gravgåvor i storhögar som syntes på långt håll i landskapet. En dolk med gyllene fäste eller  guldbelagda manschettknappar, liksom olika  slags guldspiraler, är exempel på sådana gravgåvor.
De människor som inte tillhörde ledarskiktet under bronsåldern vet vi mycket litet om. De har inte lämnat många spår. Efterhand blev bronsålderns gravskick mer demokratiskt genom att de flesta brändes på bål och hade få gravgåvor med sig i döden. Också markeringen av graven ovan jord blev mindre eller försvann helt.  Det behöver inte betyda att de sociala skillnaderna minskade i det levande samhället men det är svårare att se på vilket sätt de markerades.

Text: Inga Ullén

Klicka på bilderna nedanför så får du veta mer och var du kan hitta föremålen i våra utställningar.