Hoppa till innehåll

Frändefors: mynningsbeslag

Längs den allmänna vägen från kyrkan är skolgossen Gustav på väg en oktoberdag 1872. Han passerar ett nygrävt dike och gräver i den uppkastade jorden med sin käpp. Änden fastnar då i en spiralten som en gång varit ett mynningsbeslag till en svärdsskida. Varken Gustav eller hans mor änkan Karin Larsdotter i Torp, inser vad han funnit. Så småningom måste kyrkoherden fått kännedom om saken då det är han som lämnar in guldet till lösen.

Guldspiralen som vägde 184,65 gram värderades till 435 riksdaler, i dagens penningvärde 18 081 kronor. Man kunde på den tiden köpa en häst för 100 riksdaler eller ko för 55-90 riksdaler. Att emigrera till Chicago kostade från Göteborg 173 riksdaler och 50 öre.

Frändefors socken
Monter 17