Hoppa till innehåll

Forsa: spirallagd ten

Spirallagd ten av guld och bosättning i Trogsta. Bonddottern Margaretha Jönsdotter hittade 1825 denna omlottlagda guldten. Inga omständigheter kring fyndet är nedtecknade.

Mellan 1976 och 1983 utförde Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet undersökningar inom fornlämningsområdet Trogsta i Forsa socken. Där fann man en norrländsk bondgård med gravfält från folkvandringstiden, dvs. när guldet var som vanligast.

På anlagda terasser låg hus med böjda långsidor upp till 38 m långa och 10 m breda. De var indelade i flera rum och hade lerklinade väggar. Fynden visar att man odlat säd, ägnat sig åt vävning och skurit löv till den stallade boskapen.

Forsa socken, Stavåker