Hoppa till innehåll

Fole: armring

Handlingarna från 1875 berättar: ”Funnen av hustrun Helena Stenbom i en till Lilla Ryftes hörande åker, benämnd Watåker, där år 1873 en guldring anträffades. Den nu hittade ringen låg ovanpå marken och upptogs av räfsan vid hopsamlandet av korn.” För den 177, 87 gram tunga armringen fick hustrun 475 kronor.

I den merovingiska kung Childerics gravutrustning, funnen i Tournai i Belgien, ingick en liknande armring. Man har senare också funnit andra gravar på kontinenten där armringen markerat högsta status.

Hos oss är de påträffade som offerfynd eller ingår i skattfynd, ibland huggna i bitar.

Fole socken, Lilla Ryftes, Vätåker
Monter 9