Hoppa till innehåll

En järnåldersbulle

På nedre hyllan i en av glasmontrarna i utställningen Forntider finns ett märkligt föremål. En järnåldersbulle av kornmjöl! Den har inte varit jäst och kan därför inte kallas för bröd. Troligen var bullen lika hård när den var färsk som vårt knäckebröd är idag.


Bullen funnen vid grävningar i Bobergets fornborg, Konungssunds socken, på Vikbolandet år 1908 (fornborgen grävdes ut under åren 1906–1909). Det var i fornborgens centrum på den högsta platån som man gjorde fyndet. Professor V. H Rosendahl som undersökte bullen närmare, kunde konstatera att den var av kornmjöl.  Dateringen är yngre järnålder ungefär 500–700-tal (folkvandringstid/vendeltid ). Den är 6–7 cm i diameter och drygt 3 cm hög, kupolformad och gråsvart i färgen med mörkare inslag här och var.

en_jarnalders_bulle_artikel_433076

Östgötsk järnåldersbulle.

Inne i borgen påträffades under undersökningarna bland annat även överdelen till en handkvarn, en bit av en silverten, sländtrissor, eldslagningsstenar samt delar från silkärl av keramik.

Privat finansiering

Grävningarna av Bobergets fornborg leddes av dåvarande fil. kand. Bror Schnittger, amanuensen Nils Lithberg, fil.stud. E. Landberg och Sigurd Erixon (senare berömd folklivsforskare /etnolog). Det första årets undersökningar 1906 av fornborgen hade gjorts av professor Oscar Almgren och kammarherren S. Flach som även bekostade alla undersökningarna.

Månadens föremål, juli 2003
Av  Lars Holmblad