Hoppa till innehåll

En främmande fågel

I Historiska museets Guldrum finns ett unikt litet hängsmycke av guld föreställande en örn. Örnen har heraldiskt utbredda vingar, är 3,7 cm hög och 3,2 cm bred mellan vingarna. Från början har figuren varit en hängprydnad på en tredelad kedja av guld.


På baksida finns kedjestumpar kvar som visar detta. Guldhalten är 97,8 %. Fjäderskruden framhävs genom V-formigt pålödda guldtrådar i filigranteknik. Trådarna varierar i storlek, beroende på var de sitter. De största sitter på bröstet, de minsta på huvudet. På örnens vingar finns infattningar där det från början suttit stenar och mitt på bröstet sitter fortfarande en blå ogenomskinlig slipad sten kvar. På vingarna finns även rader av guldkorn. Denna detalj kan ge viss härledning till eventuellt ursprung. Till sassanidisk, persiskt eller bysantinskt område.

en_frammande_fagel_artikel_IMG0047

Örnfigur från Bosjökloster.

Liknande små örnfigurer har påträffats på flera andra ställen, bland annat i Kaukasus. I Aten finns på Benaki-museet en guldörn som har inlagda stenar på vingarna och i sitt stjärtparti. Dock är man osäker på både datering och ursprung. Ett förslag som lagts fram är att det kan vara ett bysantinskt inspirerat arbete, gjord i någon italiensk verkstad omkring 500 e Kr.

Inlöst för 50 kronor

Den lilla örnfiguren påträffades omkring 1880 av åbon Åke Åkesson i Claestorp, Bosjökloster i Skåne under plöjning. Genom greve C. D Reventlow:s försorg insändes fyndet till Statens historiska museum.

Inlösen summan var 39 kronor och 13 öre vilken dock senare höjdes till 50 kronor.

Månadens föremål, juni 2003
Av  Lars Holmblad