Hoppa till innehåll

Den gamle och barnet

Skateholm ligger 20 km öster om Trelleborg. För 7 000 år sedan (stenålder) var det ett gränsland mellan levande och döda, land och hav, nu och då. Låt oss undersöka dessa gränser lite närmare.


I en grav hittades en gammal man, ungefär 60 år. Bredvid honom, ansikte mot ansikte, låg ett barn på 4–5 år som begravts senare. På barnets bröst låg smycken gjorda av björntänder och bärnstensbitar. Runtomkring i området hittar vi flera gravar. En del av de begravda har utsatts för kraftigt våld, kanske blev de mördade, kanske dog de i strid. Gravplatsen ligger i direkt anslutning till boplatsen, kanske var gränsen mellan levande och död inte så tydlig.

Skelett av en gammal man och ett
barn. Barnet är begravt senare än
mannen.

Bofasta

Folket vid Skateholm valde att vara bofasta. Det innebar mer robusta hus, större arbetsinsatser med fiskeanläggningar, tillverkning av keramik, och mer slitage på den omkringliggande naturen när människorna samlade ved och jagade.

Ville vara jägare

Befolkningen levde främst av fiske, men bedrev också jakt. Trots kännedom om jordbruk, valde de ett liv som jägare. Så kan man åtminstone tolka de fåtaliga fynden av ornament som finns på redskap och keramik . Förekomsten av keramik, ovanligt bland jägarfolk,  är ändå ett tecken på att de var på väg bort från livet som jägare.

Aktivt val

Skateholm hade kontakt med omvärlden. Det var inte särskilt långt till andra kuster och de hade stött på andra kulturer, andra typer av livsstilar. De kände till jordbruket men gjorde ett aktivt val att inte själva bli jordbrukare. Världen runt omkring dem förändrades, men Skateholm bestod som ett gränsland mellan gammalt och nytt.