Hoppa till innehåll

Dalstorp: en husfrus smycken

I ett gravröse som grävdes ut år 1979 hittades en ovanligt rik kvinnograv från romersk järnålder. Föremålen kan dateras till runt år 100-talet efter Kristus och berättar om det dåtida samhället i sydöstra Västergötland.

I graven hittades föremål av guld, kopparlegering, trä, järn och glas. Berlocken och pärlorna av guld fick hon kanske när hon ingick äktenskap och övertog ansvaret för gården. En bronsnyckel visar också på hennes ställning som husfru. De två dekorerade fingerringarna var av kopparlegering. Hon hade även fått med sig en sländtrissa av glas och järnten till en slända för att kunna spinna. En liten and av brons kan ha prytt ett järnbeslaget träskrin.

Hon levde i en skogsrik trakt där basen i ekonomin var boskapsskötsel. Det är inte omöjligt att guldet till smyckena kom från försäljningen av hudar till romarnas arméer på kontinenten.

Dalstorp socken, Knestorp
Monter 12