Hoppa till innehåll

Dalstorp: en husfrus smycken

I en kvinnograv som grävdes ut 1987 hittades föremål som visade denna kvinnas ställning i samhället under 100-talet efter Kristus. Berlocken och pärlorna av guld kanske hon fick när hon ingick äktenskap och övertog ansvaret för gården. En bronsnyckel visar också på hennes ställning som husfru. De två fingerringarna däremot var av brons. Hon hade även fått med sig en sländtrissa av glas och krokar för att kunna spinna. En liten and av brons kan ha prytt ett beslaget skrin.

Hon levde i en skogsrik trakt där basen i ekonomin var boskapsskötsel. Det är inte omöjligt att guldet till smyckena kom från försäljningen av hudar till romarnas arméer på kontinenten.

Dalstorp socken, Knestorp
Monter 12