Hoppa till innehåll

Borg: spirallagd ten

Inga Lena Larsdotter hittade 1880 en spirallagd guldten på två fots djup när hon grävde i en åkerlycka. Tenen, som hade en hög guldhalt på 98%, vägde 26 gram och löstes in för 70 kronor och 90 öre.

På gravfältet vid ålderdomshemmet grävde man 1942 ut fyra gravar när man lade om vägen. De var enkla brandgropar med ett fåtal brända ben och krukskärvor. En grav innehöll ett gjutet dräktspänne av brons av en typ, som var vanlig under den period guldet nedlades i jorden. Här har bondebefolkningen troligen haft sin begravningsplats. Var deras gård legat är tills vidare okänt.

Borg socken, Klinga