Hoppa till innehåll

Arvegods från romarriket

Vid en arkeologisk undersökning i Linköping år 1990 hittade man delar av en unik liten keramikkruka i en av gravarna, ett så kallat Terra Sigillatakärl. Denna speciella typ av keramik tillverkades i romarriket och dess provinser under några århundraden kring Kristi födelse.


Keramiken drejades eller formpressades i standardiserade former. Ibland dekorerades kärlet med en relief. Dekormålning förekom också. Det finns ytterst få fynd av Terra Sigillata i Skandinavien. Annat importgods från de romerska provinserna, såsom glas- och bronskärl, förekommer oftare. Den lilla krukan som hittades i Linköping har en stämpel i botten vilket gör att man kan bestämma var och av vem den är tillverkad. Krukmakarens namn var Cintusmus och han var verksam i Lezoux i Centralgallien mellan ca 160 och 180 e Kr.

Foto: Ola Myrin/SHM

Extra spännande är att det övriga fyndmaterialet från graven visar att krukan redan var cirka 400 år gammal när den nedlades. Ett mycket speciellt arvegods alltså! Två personer, en vuxen och ett barn/tonåring, fanns i graven som daterades till vendeltid.

Kärlet, som är cirka 5 cm högt, finns nu i Historiska Museets samlingar med inventarienr: 33458.

Månadens föremål, januari 2002
Av  Yliali Asp