Hoppa till innehåll

Altarskåpens bilder

Altarskåpets bilder förmedlade bibelns historier för medeltidens människor. Särskilt vanlig är historien om Jesus lidande och död, den så kallade passionshistorien, och berättelser om Marias liv. Apostlar och helgon har också en framträdande plats i altarskåpen.


 

På ett altarskåp kan man, när det är öppet, se scener ur Jesus lidandes historia. När skåpet är stängt ser man istället målningar med berättelser från gamla testamentet, som enligt den medeltida teologin leder in mot vad som senare händer i nya testamentet. På en målning låter Gud manna falla ned från himlen på Israels barn i öknen, vilket ska tolkas som en symbol för nattvarden. Likaså när Moses slår vatten ur klippan. Målningen när Moses satte upp kopparormen på en stång pekar framåt mot korsfästelsen av Jesus. Dörrarna hade inte bara en religiös utan även en praktisk betydelse. De skulle nämligen skydda den dyrbara förgyllningen och målningarna mot yttre skador och påverkan.

Altarskåp från Dillnäs kyrka i Södermanland med öppna dörrar. Foto: Lennart Karlsson

Altarskåp från Dillnäs kyrka i Södermanland med stängda dörrar. Foto: Lennart Karlsson

Bilder från Jesus liv

Under medeltiden var bildens innehåll viktigare än formen. Vad bilden berättade var alltså det viktigaste. Många altarskåp har också en berättande historia, som gör att man kan dela in skåpen i olika grupper. Tre olika grupper av bildmotiv är vanliga.

  • Jesus lidande och död; passionshistorien.
    Skåpen kallas därför passionsskåp. Detta var ett lämpligt motiv för prästen att ta upp under påsken.
  • Jesus barndom och Julevangeliet
    från Maria bebådelse och fram till dopet.
  • Marias liv som även innehåller beskrivningen av den Heliga släkten.
    Dessa skåp kallas för Mariaskåp.

Jesus på korset, altarskåp från Vårdsberg socken, Östergötland, Inventarienr: 16527. Foto: Lennart Karlsson

Mariakult

Under senmedeltiden uppstod en stark kult kring Marias person. Istället för att närma sig Gud vände man sig till Maria. Hon hade ju själv varit människa och stod därför människorna närmare än den något mer abstrakte Gud Fader. På skåpens flygelmålningar var det vanligt med bilder från gamla testamentet som förebådar händelserna i nya testamentet.

Helgon

Det finns också andra gestalter som inte ingår i motivgrupper, som till exempel helgon, apostlar, kyrkofäder och martyrer. Helgonen var mycket viktiga inom kristendomen. Dels var de en länk till Gud och dels utförde de olika mirakel bland människorna. Miraklens religiösa betydelse i medeltidskyrkan var enorm. Viktigast bland de nordiska helgonen var Birgitta och hon finns i många altarskåp. Men även flera ”mindre” svenska helgon finns representerade, till exempel Erik den helige, S:t Eskil, S:t Sigfrid samt Helena (även kallad Elin) av Skövde.