Hoppa till innehåll

Susan Meiselas

Susan Meiselas (född 1948, USA) är en erkänd frilansfotograf, mest känd för sina bilder från upproret i Nicaragua och hennes dokumentation av mänskliga rättigheter i Latinamerika. Meiselas är medlem i Magnum Photos sedan 1976.

Mediations

Photographs, 1982 (verket fanns på Historiska museet till och med 2017-09-04)

Susan Meiselas verk Mediations är baserat på hennes bok om revolutionen i Nicaragua 1978–79. Arbetet med boken väckte många frågor hos Meiselas om den urvalsprocess hon själv använde och i vilken mån den skilde sig från hur hennes fotografier användes i massmedia.

Mediations utforskar motsättningen och samspelet mellan en historisk händelse och bilderna av samma händelse. Verket speglar dessutom hur fotografier används av olika intressen och blir till ikoniska symboler som används globalt för att gestalta en historisk händelse. Installationens tre linjer motsvarar tre urvalsprocesser, där det frånvarande är lika betydelsefullt som det närvarande. Linjerna kan därför läsas vertikalt, som stadier i en publiceringsprocess – och samtidigt betraktas horisontellt, som en berättelse där historiska ögonblick skildras som fragment av en upplevelse.

Den centrala berättelselinjen utgörs av sidor ur boken. Tillsammans bygger de upp berättelsen, och var och en av dem är alltid större än den enskilda delen. De kan då betraktas som ”konst” och originalkopiorna blir värdefulla, ställs ut och säljs.

Ovanför den centrala berättelselinjen finns tidningsklipp från tidskrifter som använt Meiselas fotografier. Här komprimeras historien och processen reduceras till dramatiska händelser, snarare än vardagliga ögonblick. Det exotiska, symboliska och våldsamma blir tematiserat. Hur betraktaren läser och uppfattar fotografier bestäms till stor del av tidskrifterna, som ändrar och kanske sviker fotografens avsikt.

I den undre linjen finns de kasserade bilderna i form av färgfotokopior. Genom att visa det kasserade materialet blir komplexiteten av varje ögonblick mer rättvisande, vilket också ger känsla av livsflöde då bildrutorna fångat rörelsen.