Hoppa till innehåll

Minna L Henriksson

Minna L Henriksson (född 1976 i Finland) undersöker ofta dolda berättelser i till synes neutrala sammanhang och material, och hon intresserar sig för frågor som handlar om nationell identitet och nationalism. Inom ramen för History Unfolds samarbetade hon med museets dåvarande forskningschef, och delar med honom forskningsmaterial om rasvetenskapen i de nordiska länderna 1850-1945.

Unfolding Nordic Race Science

Väggteckning och föremålsinstallation, 2016

Unfolding Nordic Race Science är ett gränsöverskridande projekt av bildkonstnären Minna L Henriksson och arkeologen Fredrik Svanberg om rasforskningen i Norden. Den undersökta perioden sträcker sig från 1850-talet till 1945. Under forsknings- och produktionsfasen har Henriksson och Svanberg presenterat material för varandra, diskuterat upptäckter och slutsatser och besökt arkiv tillsammans. Samarbetsprojektet har resulterat i en konstinstallation av Henriksson, och en akademisk text av Svanberg.

Ungefär fram till 1970 fanns en utställning på Historiska museet med kranier som klassificerades som lång- eller kortskalliga. Klassificeringen utarbetades ursprungligen av anatomen Anders Retzius och var ett viktigt inslag i den rasbiologiska hierarki där den ”nordiska långskalliga rasen” ansågs överlägsen. Museer och institutioner i Stockholm och Uppsala har en gemensam historia av att främja rasforskningen, till exempel med sina utställningar av klassificerade kranier.

Minna L Henrikssons installation innehåller lån från olika institutioner som varit betydelsefulla för rasforskningens utveckling i Sverige. Installationen omfattar en stor väggteckning med en kartläggning av centralgestalter inom nordisk rasforskning från 1850-talet till 1945. Här finner vi bland annat anatomer, personer som samlat på mänskliga kvarlevor, institutioner, mecenater och konstnärer som skapat bilder av den tänkta vita nordiska rasen och ”exotiska främlingar”. Det nära sambandet mellan konst och rasforskning visar att rasforskningen haft ett stort inflytande på många andra områden i sin samtid.

Projektet Unfolding Nordic Race Science tar upp ett ämne som i de nordiska länderna inte fått särskilt mycket uppmärksamhet efter andra världskriget. Före kriget var de nordiska rasbiologerna respekterade medlemmar av den nationella eliten och deras arbete uppmuntrades av staten, och det fanns ett rasbiologiskt kontaktnät som sträckte sig över gränserna.