Hoppa till innehåll

James Webb

James Webb (född 1975 i Sydafrika) är en interdisciplinär konstnär som ofta arbetar med ljudinstallationer i storskaliga format, gärna i det offentliga rummet. I samarbete med Historiska museet producerar Webb ett verk kopplat till den mångfald av tro som finns i dagens Sverige. Verket är producerat för, och visas i Gotiska hallen i nära relation till museets samling av kyrkokonst. James Webb är residensstipendiat i Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, Iaspis.

Prayer (Stockholm)

Ljudinstallation, varierande längd, 2016

Prayer (Stockholm) är en flerkanalig ljudinstallation som består av inspelningar med böner och sång från olika religioner i Stockholmsområdet. Materialet spelas upp samtidigt i tolv högtalare på golvet. Varje högtalare har sitt eget särskilda urval av böner som arrangerats i följd och upprepas så att en ständigt föränderlig ljudmiljö uppstår när alla högtalarna är igång samtidigt.

Publiken kan vandra fritt genom installationen och lyssna på de polyfona rösterna från högtalarna – alternativt gå ned på knä och lyssna på enskilda böner som strömmar ur en specifik högtalare.

Projektet påbörjades 2000 och återskapas på nytt för varje plats och tillfälle. Nya böner spelas in hos de olika religiösa grupper som finns i värdstaden. Genom åren har inspelningar gjorts av bland annat kristna, muslimska, hinduiska, buddhistiska och judiska samfund samt nyare religiösa rörelser och traditionella, förkristna religioner.

Prayer (Stockholm) har specialutformats för att visas här i Gotiska hallen tillsammans med museets kyrkokonst, som en gestaltning av den religiösa mångfalden i dagens Sverige.