Hoppa till innehåll

Elisabeth Bucht

Elisabeth Bucht (född 1975 i Sverige) är konsthanverkare, textil- och gatukonstnär. Som gatukonstnären ”Garnapa” har hon gjort flera installationer i det offentliga rummet. I History Unfolds tar hon sig an ett av museets storslagna monument som nu ska få träda in i ett introvert tillstånd och själv definiera sin identitet.

Möte med lejon

Virkad one-piece, 2016

Det antika marmorlejonet stod i Pireus hamn i Grekland och togs som krigsbyte av venetianare i slutet av 1600-talet. Runorna från vikingatiden upptäcktes av en svensk diplomat på 1700-talet. En kopia av lejonet producerades på 1890-talet och den hamnade så småningom i Historiska museets entréhall. Tolkningen av runorna har skiftat över tid men användandet av dem har alltid varit densamma: att visa vikingen som kosmopolit som seglat världen över och lämnat spår.

Elisabeth Bucht intresserar sig för det gamla lejonet som upplevt det mesta. Hon reflekterar kring dess betydelse som förändrats genom tiderna, men alltid haft koppling till storslagen maskulinitet och berättelser om makt. Lejonet berättar också om handens arbete – hantverkarens hårda arbete med ursprungslejonet, vilket ytterligare någon kopierat, lagat, förflyttat, och så bankande, ristande vikingahänder.

Runorna på lejonets flank liknar en ofrivillig tatuering, ett klåfingrigt ingrepp på en gestalt utan möjlighet att protestera. Elisabeth Bucht lägger det hårda materialet sida vid sida med det mjuka, utan att banka eller rista, eller åstadkomma permanent förändring. Stenen och gipset bredvid ullen och garnet. Vad signalerar ett mjukt monument? Med Buchts värmande dräkt får det ytterligare betydelse.

Ullgarnet får klä lejonet. Likt de värmefiltar vår samtid lägger över människor på flykt. Likt en superhjältedräkt på en skulptur som äntligen får framhäva sin goda blick. Som ett monument över att tider alltid kommer att förändras. Nya läsningar får ta plats. Vår framtid är inte en berättelse om nationell makt eller ett ”vi” kontra ett ”dem”. Vår framtid är ett varmt, virkat täcke som får ta både tid och plats. Under vilket alla gränslöst ryms.

Min identitet ligger i
din blick
förändras
varje gång du blinkar