Hoppa till innehåll

Dušica Dražić

Dušica Dražić (född 1979 i Serbien) ser på städernas bortglömda platser som arkeologiska utgrävningar. Hon letar efter spår i arkitekturen, bland föremål och i biologiskt material som visar på hur kulturer omförhandlas och förändras. Dražić samarbetar i History Unfolds med museets arkeologer och undersöker en stor samling av material som tidigare varit bortglömd.

10 Tons of Dust

Videoloop, installation av jordprover, 2016

På Historiska museet förvaras ungefär tio ton jordprover från arkeologiska utgrävningar i Sverige och Sápmi från andra halvan av 1800-talet till i dag. Samlingen innehåller en stor mängd information vars värde är svårt att fastställa. Flertalet av proverna har ännu inte bearbetats utan förvaras på museet eftersom tanken – eller förhoppningen – är att de ska kunna analyseras någon gång i framtiden.

Dušica Dražić är intresserad av arkivets poesi: påsar, lådor, burkar fulla av jord. Hon undersöker potentialen i fakta som förvandlas till information – mätningar
som blir tolkningar – på ett sätt som är relevant i vår samtid.

Dražić tänker sig alla proverna som del av en nation. De innehåller spår av kulturföremål från olika civilisationer – men är också en del av marken. Genom att kalla
jorden svensk hamnar våra föreställningar om en nationalstat, nationsgränser och markägande i förgrunden. Sambandet mellan jord och nationalidentitet speglas ofta
i symbolhandlingar som till exempel att kyssa marken, ta med sig lite jord från en plats och att vilja jordfästas där man föddes.

Samlingen väcker frågor också om markens förvandling till landskap och åter till mark. 10 Tons of Dust är en filmisk resa genom något som ser ut som ett ökenlandskap
men i själva verket är ett antal modeller av olika jordprover.

Verket har skapats i nära samarbete med Historiska museets antikvarie Inga Ullén, som har ställt sin specialkompetens till konstnärens förfogande. På grund av ämnets komplexitet kommer förhoppningsvis ytterligare forskningsinsatser att göras de närmaste åren inom ramen för ett gränsöverskridande projekt som involverar arkeologer, filosofer, statsvetare och naturvetare.