Hoppa till innehåll

Artur Żmijewski

Artur Żmijewski (född 1966 i Polen) är konstnär, fotograf och filmskapare. Żmijewskis verk handlar ofta om existentiella trauman i samhället och hos individer, många gånger i relation till historiska händelser. Han iscensätter situationer med grupper av människor, och dokumenterar hur de reagerar och interagerar med varandra.

Them

Enkanalsvideo, 26 min 30 sek, färg, ljud, 2007

Them är en filmdokumentation av ett experiment där Artur Żmijewski bad företrädare för fyra samhällsorganisationer som är aktiva i polsk offentlighet att delta i en sju dagars workshop och diskutera sina respektive övertygelser, som är olika om än inte motsatta. Var och en av grupperingarna har rykte om sig att vara politiskt kompromisslös.

De respektive organisationernas företrädare – medlemmar i ett nynationalistiskt polskt ungdomsförbund, äldre kvinnor som är katolska fundamentalister, judiska ungdomar, och unga vänsteraktivister – formulerar sina ståndpunkter genom att skapa en symbol för sin ideologi och måla den på ett stort pappersark. De reagerar sedan på varandras verk med kritik och kommentarer som snabbt övergår i handgripligheter, där de förändrar varandras symboler genom att måla över, skära sönder eller bränna upp dem. Handlingarna trappas till synes oundvikligen upp till en öppen konfrontation.