Hoppa till innehåll

vox Deliverance

Visades: 050430-050918

Bild hämtad från verket ”deliverance” av Mats Hjelm.

Vårt utställningsprogram vox hade som målsättning att med hjälp av rörlig bild (video och film) ge nuet en röst och sätta människan i centrum. Beskrivning följer nedan:

Vox, som betyder röst på latin, kommenterar inte det förflutna, men inbjuder och öppnar för ett samtal mellan vår historia, nutiden och framtiden. Idag förvandlas snabbt till igår.

Den internationella videokonstnären Mats Hjelm inleder vox med videoinstallationen »Deliverance« som är skapad för Historiska museet. Konstnären själv beskriver det nya verket som  ”…en reflektion över den senaste tidens händelser i världen som ökat religionens betydelse, i relation till konflikter och politik i synnerhet… Att hitta meningar och söka ett slags försoning eller enighet.”.

”Deliverance” är ett mångtydigt ord som kan betyda allt från befrielse till förlossning eller uppgående i Gud.”.