Hoppa till innehåll

vox Approach och Shine

Visades: 051001-060226

Approach scen 1 ur Eva Kochs videoinstallation.

Vårt utställningsprogram vox hade som målsättning att med hjälp av rörlig bild (video och film) ge nuet en röst och sätta människan i centrum. Beskrivning följer nedan:

Vox, som betyder röst på latin, kommenterar inte det förflutna, men inbjuder och öppnar för ett samtal mellan vår historia, nutiden och framtiden. Idag förvandlas snabbt till igår.

I ”Approach” reciterar en röst tretton verser om paradiset. Det rike dit Dantes alter ego kommer efter att ha rest genom helvetet och skärselden. Här möter han sin evigt förlorade kärlek, Beatrice, som blir hans ledsagare in i det gudomliga ljuset.

I filmen samspelar den upplästa texten med bilder av en grupp människor som deklamerar samma strofer på teckenspråk. Ljud och bild berättar samma historia på olika språk. Betraktaren konfronteras med det faktum att vi alltid befinner oss i ett tillstånd av tolkning även då vi lyssnar till samma berättelse.