Hoppa till innehåll

Rent bord ska göras

Visades: 011208-020303

Har den här trappan lett till en husdörr?

Rent bord skall göras eller I spåren av en utplånad stad var en installation av konstnären Hanna Sjöberg. Under de övervuxna buskarna, mossan och det vildvuxna gräset dolde sig något okänt. Mönstrade porslinsskärvor, kullersten och husrester talade om att här en gång funnits en stad. Konstnären Hanna Sjöberg hade som målsättning att gräva vidare och söka efter det som utplånats. Det var som att öppna ett sår.

Staden hon fann var Küstrin, på gränsen mellan Polen och Tyskland. Küstrin användes som befästning av tyskarna i andra världskrigets slutskede. Den tyska befolkningen fick lämna sina hem och fly därifrån för att aldrig mer komma tillbaka. Staden förstördes och lämnades sedan för att sjunka undan i glömska. Utställningen berör frågor som tvångsförflyttning, förlust, identitet och minne.