Hoppa till innehåll

Från Bauhaus till Auschwitz

Visades: 010320-010628

Bild: Lady in a Car, Friedl Dicker-Brandeis självporträtt
från 1940.

En utställning på Historiska museet om Friedl Dicker-Brandeis.

Utställningen innehöll konstverk av Friedl och hennes elever i Theresienstadt samt dokument och föremål som tillhört henne. Utställningen var i huvudsak kronologiskt uppbyggd och speglade Friedls liv från barndomen i Wien via studietiden i den berömda Bauhausskolan till ghettolivet i Theresienstadt och deportationen till Auschwitz.

Utställningen handlade om en människa som växte när verkligheten omkring henne blev svår. Den var unik genom sin kombination av biografiska fakta, nutidshistoria och människans sätt att genom konsten överleva svåra situationer.