Hoppa till innehåll

Om myndigheten

Statens historiska museer (SHM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

Som ett resultat av den Kulturarvsproposition som Riksdagen antog den 31 maj och regeringsbeslut den 1 juni 2017, ingår från och med den 1 januari 2018 sex museer i myndigheten:

Myndigheten bedriver dessutom arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna.

Läs mer på myndighetens webbplats, shm.se.