Häxor, barnamord, sedlighet och revolution!

I vår podcastserie får du följa hur synen på kvinnors sexualitet från 1600-tal till nutid sett ut. De individer som lyfts fram har levat eller lever och historierna om dem är sanna. Det är däremot bara några få av alla de historier som finns att berätta. Serien finns som audioguide i museet Podcastserien finns även […]

Historia hem till dig – vårens digitala utbud

Följ med på jakten efter dolda historier om kvinnor tillsammans med Historiska museet och Kvinnohistoriskas Lina Thomsgård. Och vad säger egentligen ditt namn om kön, klass och identitet? Barnamord, prostitution och revolutionerande p-pillret 10 mars, kl 18.00 – 19.00 Barnamord, prostitution och det revolutionerande p-pillret – följ med på en digital kvinnohistorisk visning om hur […]

Birkas största verksamhet

När de verksamheter som bedrivits på Birka kommer på tal brukar det oftast handla om handel, sjöfart och en omfattande och varierad hantverksproduktion. Men en annan stor och mycket resurskrävande verksamhet på ön var, vad som anakronistiskt kan betecknas som, begravningsverksamheten. På ön finns närmare 2500 gravar. De flesta är också än idag synliga ovan […]

Länge leve konservering!

Ulrik Skans, 1:e konservator på Historiska museet, skriver manifest. Om det ljuva väsandet från en fungerande torrluftsanläggning, om begreppet ”evärdlig tid”, om bevarandet av museets skatter. Inte så sällan letar han sig ut från arbetsrummet, Ulrik Skans, 1:e konservator på Historiska museet. Inget konstigt med det. I någon mening är större delen av kvarteret vid Narvavägen hans […]

Vikingar

Skimrande smycken, blodtörstiga krigare och märkliga gudar. Var det så det var? Vill du veta mera om runskriftens hemlighet? Om hur människorna klädde sig, levde och dog? För 1 000 år sedan fanns en annan värld just här där vi bor idag. Där levdes ett annat liv och helt andra spelregler gällde. Arkeologin kan berätta mer […]

Doldisar från folkvandringstiden

400- och 500-talen efter vår tideräknings början kallas folkvandringstid här i Sverige. Namnet kommer av de stora strömmar av människor som av en eller annan orsak flyttade runt nere på den europeiska kontinenten. En del sökte nytt land att bruka, en del sökte lyckan som plundrare och rövare i det försvagade romerska rikets provinser. Andra […]

Völvans spådom

Vad skulle hon säga om vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott på Island i april år 2010? Det som sprutade ut svavel och aska som täckte himlen och ställde till kaos för människorna?  Völvan förutspådde jordens, gudarnas och makternas undergång vid Ragnarök. Hon var en speciell kvinna i det vikingatida samhället, en sejderska, en slags spåkvinna som kunde […]

Mannen från Granhammar

Granhammarsmannen är Sveriges bäst kända människa från bronsåldern, tack vare modern teknik. Analyserna visar hur mannen sett ut, vad han har ätit och var han har levt under olika faser i livet. Han dog vid en häftig yxstrid efter att ha kommit upp till Mälarområdet med båt söderifrån, föll i vattnet och sjönk ned på […]

Män under medeltiden

Det är lätt att tro att männen på medeltiden hade det mycket bättre än kvinnorna och barnen. De bestämde i sina familjer, över barn, hustrur och tjänstefolk. Männen hade också större möjligheter att skaffa sig utbildning och lära sig läsa. Men det var nog inte alltid så roligt att vara man. Samhällsstrukturen under medeltid gjorde det svårt […]

Kvinnor under medeltiden

Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra.  Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män. Men det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning […]