Hoppa till innehåll

Digitalt: historia hemma hos dig!

Du behöver inte komma till oss, vi kommer till dig! Slå dig ned i soffan, sparka av tofflorna och njut av historia hemifrån. Vi sänder föredragen digitalt via programmet Zoom. Under våren bjuder vi på aktuell arkeologi och spännande resultat från utgrävningar runtom i landet, i samarbete med Arkeologerna.

Pryssgården – människor och gårdsmiljöer under 6 000 år

Onsdag 14 februari klockan 18.00 – 19.00 (digitalt föredrag via Zoom)

I tusentals år har människor valt att bygga sina gårdar på Pryssgårdens sluttningar ner mot Motala ström i Norrköping. De första bosättarna slog sig ner här redan under bondestenåldern, för cirka 6000 år sedan.

Person sitter vid en utgrävningsplats.

Foto: Marita Sjölin, Arkeologerna.

Pryssgården hade ett mycket fördelaktigt läge i det lokala landskapet, på en sandig åsrygg mellan Bråviken och sjön Glan. Gårdarna omgavs av sandjordar, som var lätta att odla och i de strandnära områdena fanns bördiga betesmarker för boskapen. Närheten till kusten har möjliggjort både långväga kontakter över Östersjön och längs kusten.

Pryssgården är en av Sveriges största förhistoriska boplatser och Arkeologerna undersöker nu stora delar av den. Välkommen att lyssna på resultaten från undersökningens första del. Det blir hus, gårdar, unika yxfynd och mycket mer från framför allt brons- och järnålder.

Med Marcus Asserstam, arkeolog och projektledare vid Arkeologerna.

Föreläsningen sker via programmet Zoom.

En hand hållandes ett nyligen uppgrävt spiralformat föremål av guld

Foto: Magnus Andersson, Arkeologerna.

Dalköpinge – rester av hantverk, gravar och gårdar under 12 000 år

Onsdag 13 mars klockan 18.00 – 19.00 (digitalt föredrag via Zoom)

Under hösten 2023 och våren 2024 genomförs en av de största arkeologiska utgrävningarna i Skåne på många år i de nordöstra delarna av Trelleborg. Arkeologerna och Sydsvensk arkeologi AB gräver nära 200 000 kvadratmeter, motsvarande ungefär 30 fotbollsplaner.

Under hösten 2023 hittades lämningar från hela det som kallas förhistorien. De äldsta lämningarna, från äldre stenåldern, i form av en hydda och redskapstillverkningsplats, är ca 12 000 år gamla. Från yngre stenålder hittades hus, hyddor och gravar. Mitt på området, på den högsta punkten, grävdes rester av en gravhög från bronsåldern med en centralgrav innehållandes praktfulla fynd, bland annat en guldring. Den största delen av lämningarna på det enorma området är storgårdar från järnåldern, så kallade långhus.

Med Magnus Andersson, arkeolog och projektledare vid Arkeologerna.

Föreläsningen sker via programmet Zoom.

Biljettpris 80 kr. Köp din biljett på Tickster.

En person med keps och ryggsäck i ett fjällandskap

Arkeologi och historia i det sydligaste Sápmi

Onsdag 10 april klockan 18.00 – 19.00 (digitalt föredrag via Zoom)

Under de senaste åren har många nya rön skapat en fördjupad kunskap om den långa samiska historien i Sydskandinavien.

Inventeringar och arkeologiska undersökningar i Mellansverige har skapat en ny bild av den mångfacetterade samiska historien runtomkring oss.

Jonas Monié Nordin, arkeolog och forskare, berättar.

Biljettpris 80 kr. Köp biljett på Tickster.