Hoppa till innehåll

Unik sångtext upptäckt i medeltida altarskåp

Stockholm 1 april 2017

Historiska museets målerikonservator, Mattias Malmberg, har vigt stora delar av vintern åt att restaurera ett altarskåp från Kvibille kyrka, tillverkat i Lübeck, 1490-tal. Ett gediget arbete som det inom museet har talats tyst om – efter en rad besvärande upptäckter.

De 12 apostlarna, av vilka flera saknar sina attribut och är svåra att identifiera, plockades rutinmässigt ut för att rengöras redan i januari. Det var vad som gömde sig i grunderingen som vållat en hel del huvudbry.

Det man funnit är ett textfragment vars melodiösa avstavningar bäst går att beskriva som delar ur viraplågan ”Crazy Frog” från tidigt 2000-tal.

– Textfragmenten är av samma typ som de ristningar som finns bakom varje skulptur. Skulpturernas placeringar i skåpet är markerade med en kontur och respektive helgons eller apostels attribut (se bild) ristade i grunderingen, säger Malmberg som hade svårt att bli trodd bland kollegorna och som under en period anklagades för att ha klottrat dit orden själv.

Foto: Ola Myrin/SHMM

Mattias Malmberg, som länge höll inne med upptäckternas ”olycksbådande och osannolika” karaktär, har dock fått museet att tänka om. Upptäckten har inte med klotter att göra – att ristningarna i grunderingen är samtida med skåpet råder det inga tvivel om, menar han.

– Den inristning som vi har upptäckt bakom S:a Sunniva i korpus är gjord innan förgyllningen lades på.

Historiska museets t.f. museichef Sophie Nyman säger i en kommentar:

– Vi står handfallna inför det minst sagt oroväckande fyndet. Bäst vore om vi kunde glömma allt och gå vidare. Men vi kan inte göra annat än att gå ut offentligt med vårt fynd. Ett som vi är långt ifrån att kunna förklara. All hjälp tas tacksamt emot, avslutar hon.