Hoppa till innehåll

100 % kamp – Sveriges historia

Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra. 100 % kamp – Sveriges historia handlar om de många rättighetskampernas Sverige.

Utställningen berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Rättighetskamperna har en lång historia. Men de är inte över. Kamper är en del av vår samtid. De pågår runt omkring oss. Varje dag.

Det handlar om kvinnors rätt att rösta och rätt till lika lön för lika arbete. Om rätt till en trygg arbetsmiljö.

Det handlar om samers rätt till språk och sina marker. Om romers rätt till bostad och skolgång. Om resandes rätt till historia, trygghet och säkerhet. Om judars och muslimers rätt att utöva religion.

Om tornedalingarnas rätt till sitt språk. Om afrosvenskars rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot. Kampen handlar om allas lika rätt.

100 % kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning som öppnar på Historiska museet fredag 16 februari 2018.

Ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, Historiska museet och Sundsvalls museum. Finansierat av Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Utställningen står kvar på museet till söndag 9 december 2018.