Karl Pettersson

Visningspedagog

Visningar och workshops för skola, samt helg- och lovprogram.

Avdelning:

Historiska museet

Telefon:

08-519 55 639

E-post:

karl.pettersson(a)shm.se