Hoppa till innehåll

Medarbetare

Från och med 2018-01-01 ingår Historiska museet i den nybildade och omorganiserade myndigheten Statens historiska museer.

I samband med detta genomförs en organisationsförändring som innebär att många medarbetare, som tidigare haft sin anställning vid Historiska, från och med 2018 tillhör en av fyra myndighetsövergripande avdelningar.

Ledningsstöd
Verksamhetsstöd
Kommunikation och digitalisering
Samlingar och forskning