Hoppa till innehåll

Medarbetare

Från och med 2018-01-01 ingår Historiska museet i den nybildade och omorganiserade myndigheten Statens historiska museer.

Det innebär att flera medarbetare, som tidigare haft sin anställning vid Historiska, från och med 2018 tillhör en av fyra myndighetsövergripande avdelningar.

Ledningsstöd
Verksamhetsstöd
Kommunikation och digitalisering
Samlingar och forskning

Medarbetare vid Historiska museet

Katherine Hauptman

Museichef
Telefon: 08-519 556 70
E-post: katherine.hauptman(a)shm.se

Anke Attorps von der Heyde

Besöksservice
Telefon: 08-519 556 20
E-post: anke.attorps.vonderheyde(a)shm.se

Anna Lysén

Besöksservice
Telefon: 08-519 556 34
E-post: anna.lysen(a)shm.se

Anna Westerberg Davidson

Pedagogik och program
Telefon: 08-519 556 48
E-post: anna.westerberg.davidson(a)shm.se

Anna Wilson

Samordnare skola
Telefon: 08-519 556 30
E-post: anna.wilson(a)shm.se

Anne-Marie Brinck

Besöksservice
Telefon: 08-519 556 35
E-post: anne-marie.brinck(a)shm.se

Annelie Bengtsson

Besöksservice
Telefon: 08-519 556 20
E-post: annelie.bengtsson(a)shm.se

Ebba Jacobson Steiner

Museipedagog
Telefon: 08-519 554 72
E-post: ebba.jacobson.steiner(a)shm.se

Elisabet Ryd

Museipedagog
Telefon: 08-519 557 44
E-post: elisabet.ryd(a)shm.se

Ellen Hallgren

Museipedagog
Telefon: —
E-post: ellen.hallgren(a)shm.se

Elvira Svartgren

Museipedagog
Telefon: 076-851 72 47
E-post: elvira.svartgren(a)shm.se

Jennifer Shutzberg

Programansvarig barn och unga
Telefon: 08-519 556 98
E-post: jennifer.shutzberg(a)shm.se

Joakim Nilsson

Vaktmästare
Telefon: 08-519 556 50
E-post: joakim.nilsson(a)shm.se

Karl Pettersson

Museipedagog
Telefon: 08-519 556 39
E-post: karl.pettersson(a)shm.se

Lasse Hedman

Digital pedagog
Telefon: 08-519 556 77
E-post: lasse.hedman(a)shm.se

Li Kolker

Programansvarig vuxna
Telefon: 08-519 556 37
E-post: li.kolker(a)shm.se

Linda Wåhlander

Museipedagog
Telefon: 08-519 556 49
E-post: linda.wahlander(a)shm.se

Malin Löfmark

Gruppchef besöksservice
Telefon: 08-519 556 43
E-post: malin.lofmark(a)shm.se

Maria Lundberg

Besöksservice
Telefon: 08-519 5556 21
E-post: maria.lundberg(a)shm.se

Philip DeCroy

Programansvarig religion och livsåskådning
Telefon: 08-519 556 32
E-post: philip.decroy(a)shm.se

Sonny Johnson

Vaktmästare
Telefon: 08-519 556 36
E-post: sonny.johnson(a)shm.se

Susanna Rappe George

Museipedagog
Telefon: 08-519 556 12
E-post: susanna.rappe.george(a)shm.se

Titti Håkansson

Projektledare event/konferens
Telefon: 08-519 557 00
E-post: titti.hakansson(a)shm.se