Hoppa till innehåll

Entréavgifter

Museet öppet måndag:

Stängt

Se alla öppettider

I dag på Historiska

100% kamp – Sveriges historia

Utställningen visades på Historiska museet 16 februari – 9 december 2018.

Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra. 100% kamp – Sveriges historia handlar om de många rättighetskampernas Sverige.

Utställningen berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Det handlar om rätten att rösta och rätt till lika lön för lika arbete. Om rätt till en trygg arbetsmiljö.

Det handlar om rätten till språk.

Om rätt till bostad och skolgång.

Om rätt till historia, trygghet och säkerhet.

Om rätt att utöva religion. Om rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot.

Till utställningen finns en audioguide.

Publika program

Under året kommer flera programpunkter med teman från utställningen att arrangeras.

100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av projektet Heterogena kulturarv, med tillägg av Historiska museet. Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, Sundsvalls museum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Historiska museet. Projektet finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.

Utställningens ingång är tapetserad med bilder på demonstrationer från olika tider och platser i Sverige. Majoriteten av bilderna kommer från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Foto: Ola Myrin, Statens historiska museer.