Nomina

Vad betyder namnet?

Skriv in ditt förnamn eller namnet på en historisk person och klicka på sök. Tips: Om du söker efter namnet Ola så kan du få träffar på namn som börjar med ”Ola” till exempel ”Olaus”.

Observera att tjänsten inte uppdateras kontinuerligt. Vi rekommenderar andra tjänster som exempelvis Svenska Akademiens namnlista för vidare information om namnens betydelse.

Din sökning på Tor gav 42 träffar

Tor

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Namnsdag

19 nov

Härledning

Ett fornnordiskt gudanamn som betyder dundrande.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Asaguden Tor har givit namn åt veckodagen torsdag, Tors dag. Tor Bonnier, 1883-1976, bokförläggare. Tor Andrae, 1885-1947, islamforskare och biskop.

Tora

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Namnsdag

5 mar

Härledning

En feminin form av det fornnordiska gudanamnet Tor som betyder dundrande.

Historiska personer

Tora Borgarhjort, dansk kvinna som under 800-talet gifte sig med Ragnar Lodbrok. Tora Teje, 1893-1970, skådespelerska. Tora Dahl, 1886-1982, författare.

Torald

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En sidoform till det fornnordiska namnet Torvald som är sammansatt av gudanamnet Tor och vald som betyder makt, härskare.

Toralf

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och alf som är namn på ett naturväsen.

Äldsta belägg i Sverige

1882

Torben

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En dansk kortform av det fornnordiska namnet Torbjörn som är sammansatt av gudanamnet Tor och björn.

Historiska personer

Torben Grut, 1871-1945, arkitekt, som bl. a. ritat Stadion i Stockolm.

Torbern

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

En kortform av det fornnordiska namnet Torbjörn som är sammansatt av gudanamnet Tor och björn.

Historiska personer

Torbern Bergman, 1735-1784, kemist.

Torbjörn

Nordiskt

Förekomst

Vanligt

Namnsdag

9 mar

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och björn.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torbjörn Disarskald, isländsk blotgote och skald vid 900-talets slut. Torbjörn Hornklove, ca 855-920, skald vid norske kungen Harald Hårfagers hov. Torbjörn Fälldin, född 1926, centerpartisik partiledare, stadsminister 1976-78 och 1979-82.

Torborg

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Namnsdag

17 jun

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och borg som betyder beskydd.

Äldsta belägg i Sverige

1522

Tord

Nordiskt

Förekomst

Vanligt

Namnsdag

10 sep

Härledning

En fornordisk kortform av namnet Torfrid som är sammansatt av gudanamnet Tor och frid som betyder fred, beskydd.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Tord Kolbeinsson, ca 972-1048, västisländsk furstelovsskald. Tord Mauraskald, isländsk skald vid 1000-talets slut. Marsken Tord Bonde, mördad år 1456.

Tordis

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nordiskt kvinnonamn som är sammansatt av gudanamnet Tor och dis som betyder gudinna.

Äldsta belägg i Sverige

1917

Tore

Nordiskt

Förekomst

Vanligt

Namnsdag

19 okt

Härledning

Ett fornnordiskt namn, ursprungligen Torir som är sammansatt av gudanamnet Tor och ett ord som möjligen betyder man, kämpe.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Tore Snepil, slängande kappflik landman i Kaldaskinn på Island och skald under 800-talet.

Torer

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är bildat av gudanamnet Tor.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torfastr

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och fastr som betryder hård, fast.

Torfinn

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och finn som betyder finne eller möjligen vandrare.

Historiska personer

Torfinn Karlsämne, isländsk storbonde som år 1002 for till Grönland och gifte sig med Leif Erikssons svägerska. Under åren 1004-5 bodde de i Vinland, Nordamerika. Han dog på Island.

Torfvast

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordikst namn, ursprungligen Torfastr som är sammansatt av gudanamnet Tor och fastr som betyder hård, fast.

Torger

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn, ursprungligen Torgeirr som är sammansatt av gudanamnet Tor och geirr som betyder spjut.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torgil

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn, ursprungligen Torgils som är sammansatt av gudanamnet Tor och gils som betyder pil, stråle.

Historiska personer

Marsken Torgils Knutsson. Han var byggherre för Viborgs fästning i Finland under 1300-talet.

Torgny

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Namnsdag

26 feb

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och gny som betyder gny, låta.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torgny Lagman som tvingade Olof Skötkonung att sluta fred med Norges kung omkring år 1018 vid ett Uppsalating. Torgny Segerstedt, 1876-1945, religionshistorieker och tidningsman, försvarare av yttrandefriheten och antinazist.

Torgot

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornsvenskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och got som betyder got, gotisk.

Torgrim

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och grimr som betyder ansiktsmask.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torgrim Gode, isländsk skald på Hovstad vid Helgefell, 900-talets mitt.

Torgun

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och ordet gunnr som betyder strid.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torgärd

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och gärd som betyder omgärdad, skyddad.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torgöt

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och folknamnet göt, göter.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torhild

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt kvinnonamn som är sammansatt av gudanamnet Tor och hild som betyder strid.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torhild Skaldekona, 900-talets andra hälft, isländsk kvinnlig skald, mest känd för sina kvidlingar - smädes- och nidvisor.

Tori

Romerskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett smeknamn för det latinska namnet Viktoria som betyder seger.

Äldsta belägg i Sverige

1881

Torie

Romerskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett smeknamn för det latinska namnet Viktoria som betyder seger.

Äldsta belägg i Sverige

1881

Toril

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn, ursprungligen Torhild som är sammansatt av gudanamnet Tor och ordet hild som betyder strid.

Torir

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är bildat av gudanamnet Tor.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torkel

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Namnsdag

26 feb

Härledning

Ett fornnordiskt namn, ursprungligen Torkettil som är sammansatt av gudanamnet Tor som betyder dundrande och ordet kettil, som betyder kittel, kittelhatt, hjälm.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torkel Hammarskald, isländsk skald, verksam i Norge omkring 1095.

Torleif

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Namnsdag

9 mar

Härledning

Ett fornnordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor som betyder dundrande och leif som betyder arvinge.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torleif Jarlsskald, ca 950-994, isländsk furstelovsskald.

Torlög

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor som betyder dundrande och lög, lovad, invigd.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torstein

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och stein som betyder sten.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torstein Röde, son till kung Olav Vite i Dublin och hans maka Aud Djupauga. Torstein efterträdde sin fader 871. Han dog i strid i Skottland år 875. Torstein Bergman, född 1942, trubadur.

Torsten

Nordiskt

Förekomst

Vanligt

Namnsdag

23 feb

Härledning

Ett fornnordiskt namn sammansatt av gudanamnet Tor och sten.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torulf

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och ulf som betyder varg.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torulv

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och ulf som betyder varg.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torun

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Namnsdag

23 feb

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och unn som betyder älska.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torunn

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och unn som betyder älska.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Torvald

Nordiskt

Förekomst

Mindre vanligt

Namnsdag

17 jul

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och vald som betyder makt.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Historiska personer

Torvald Eriksson, Vinlandsfarare, död i strid med indianer vid 1000-talets början. Torvald Hjaltasson, isländsk hövdingason som var hird och skald hos svenske kungen Erik Segersäll i Uppsala på 980-talet.

Torvar

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor, och vari som betyder krigare. Torvar kan vara både mans- och kvinnonamn.

Torveig

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett nordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och veig som betyder kraft, styrka.

Torvid

Nordiskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett fornnordiskt namn som är sammansatt av gudanamnet Tor och vidh som betyder träd, skog.

Äldsta belägg i Sverige

1000

Tory

Romerskt

Förekomst

Ovanligt

Härledning

Ett smeknamn för det latinska namnet Viktoria som betyder seger.

Äldsta belägg i Sverige

1875